Walczak, Jakub, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Wrocławski