Jarzębski, Jerzy, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków; Instytut Filologiczny, Państwowa Wyższa Szkoła Europejska, Przemyśl