Jankowska, Małgorzata, Zakład Semiotyki Kultury, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska