Kafel, Małgorzata, Wydział Polonistyki Uniwersytet Jagielloński, Polska