Kaźmierczak, Marek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska