Januszkiewicz, Michał, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska