Januszkiewicz, Michał, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska