Wandowicz, Mieszko, Zakład Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytet Wrocławski, Polska