Jazdon, Mikołaj, UNiwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska