Jakubowski, Piotr, Instytut Kulturoznawstwa, Zakład Semiotyki Kultury, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań