Eshelman, Raoul, Wydział Literatury Porównawczej, Uniwersytet Ludwika Maksymiliana, Monachium, Niemcy