Kopeć, Zbigniew, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań