Pressto.

Nagłowek strony

Polityka tożsamości literatury polskiej. Żydówka – obcość nieprzekraczalna w „Wielkim Tygodniu” Jerzego Andrzejewskiego i „Przy torze kolejowym” Zofii Nałkowskiej

Patrycja Ratajska

DOI: https://doi.org/10.14746/r.2013.2.3

Abstrakt


According to the concept coined by Benedict Anderson, literature is one of the major instruments of  building identity of imagined communities. For every narrative identity essential element is the figure of stranger. The paper is devoted to the reconstruction of the image of Jewess in polish literature. In the identity discourse of polish culture she acts as eternal stranger.

Słowa kluczowe


Polityka tożsamości; literatura; Zagłada; Żydzi

Pełny tekst:

Bibliografia


Andrzejewski J., Wielki Tydzień [w:] Noc, J. Andrzejewski, Warszawa 1946.

Bauman Z., Sen o czystości [w:] Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000.

Bieńczyk M., Tworki, Warszawa 1999.

Janion M., Bohater, spisek, śmierć. Wykłady żydowskie, Warszawa 2009.

Janion M., Prze-pisać los Ginczanki [w:] Wypowiadam wam moje imię. Melancholia Zuzanny Ginczanki, A. Araszkiewicz, Warszawa 2001.

Jeziorski I., Od obcości do symulakrum. Obraz Żyda w Polsce w XX wieku, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2009.

Hedgepeth S.M., Saidel R.G. (red.), Sexual Violence Against Jewish Women During The Holocaust, 2010.

Nałkowska Z., Przy torze kolejowym [w:] Medaliony, Z. Nałkowska, Warszawa 2004.

Ostrowska E., Obcość podwojona: obrazy kobiet żydowskich w polskim kinie powojennym [w:] Gender – Film -Media, E. H. Oleksy, E. Ostrowska (red.), Kraków 2001.

Puerta A.C., Ciało (nie)widzialne: spektakl wykluczenia w „Przy torze kolejowym” Zofii Nałkowskiej, „Teksty Drugie” nr 6, 2010.

Sartre J.P., Rozważania o kwestii żydowskiej, Łódź 1992.

Sierbińska A., Konstrukcje pamięci: „postpamięć” Marianne Hirsch, postpamięć Christiana Boltanskiego, „Konteksty” nr 1, 2010.

Sołtysik M., Debora, Kraków 1991.

Szczypiorski A., Poczatek, Poznań 1989.

Szlenegel W., Co czytałem umarłym, Warszawa 1979.

Tokarska-Bakir J., Żydzi u Kolberga [w:] Rzeczy mgliste. Eseje i studia, J. Tokarska-Bakir, Sejny 2004.

Twardoch Sz., Morfina, Kraków 2012.

Umińska B., Postać z cieniem. Portrety Żydówek w polskiej literaturze od końca XIX wieku do 1939 roku, Warszawa 2001.

Żukowski T., Fantazmat „Sparwiedliwych” i film „W ciemności” Agnieszki Holland, „Studia Litteraria Historica” nr 1, 2012.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 173 PDF - 281

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015