Pressto.

Nagłowek strony

Ewolucja recepcji twórczości Josepha Conrada w Polsce

Kinga Przybysz

DOI: https://doi.org/10.14746/r.2013.2.5

Abstrakt


In the essay author describes the way J. Conrad’s books were interpreted during decades by polish critics and readers. Author argues that reception of J. Conrad’s books was determined by the periods in which critics and readers lived. During war J. Conrad’s works were perceived as guides and psychical assistance. After World Word II critics divided into main two groups – one group maintained that J. Conrad’s conceptions were harmful and the other group pointed that J. Conrad’s books were important and carried universal meanings. Nowadays J. Conrad is still interpreted in very different ways. Author focuses only on Zdzisław Najder’s interpretations.

Słowa kluczowe


Joseph Conrad; polityka; recepcja;

Pełny tekst:

Bibliografia


Conrad J., Lord Jim, Warszawa 2004.

Dąbrowska M., Szkice o Conradzie, Warszawa 1974.

Korboński S., Polskie Państwo Podziemne, Warszawa 2008.

Najder Z., Conrad: Przeszłość, jako skarbnica wartości, Kraków 1999, źródło: http://www.culture.pl/baza-literatura-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/k3Ps/content/2-miedzynarodowa-konferencja-conradystow-krakow-1999-3, 28.06.2013 r.

Najder Z., Życie Conrada Korzeniowskiego, tom 1, Warszawa 1996.

Watt I., Conrad w wieku dziewiętnastym, Gdańsk 1984.

Zabierowski S., Conrad w perspektywie odbioru. Szkice, Gdańsk 1979.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 129 PDF - 339

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2015