Pressto.

Nagłowek strony

Siebie samych się boicie! Polska w kinie niemieckim po 1989 roku

Kaja Puto

DOI: https://doi.org/10.14746/r.2014.2.3

Abstrakt


The article is devoted to the image of Poland in German cinema after 1989. First, I present arguments against adopting the postcolonial approach, as it is insufficient for a complete critical description of this phenomenon, as well as inconsistent with the foreign policy of the united Germany. Next, I analyze the role of money as requisite, interpreting the film image of Poland as a caricature of Western rationality – a reality in which no other logic is possible apart from the logic of money (which is taboo in contemporary Germany).

Słowa kluczowe


Kino; Niemcy; Polska

Pełny tekst:

Bibliografia


Abel M. (2008), Intensifying Life: The Cinema of Berlin School, „Cineaste” nr 4.

Adorno T. W., Horkheimer M. (2010), Dialektyka oświecenia, Warszawa.

Agamben G. (2009), Stan wyjątkowy, Kraków.

Bosau H. von (1990), Chronik der Slaven, red. A. Heine, Stuttgart.

Buden B. (2012), Strefa przejścia: o końcu postkomunizmu, Warszawa.

Canetti E. (1996), Masa i władza, Warszawa.

The Europeanization of Central and Eastern Europe (2005), red. U. Sedelmeier, F. Schimmelfennig, London.

Goldsworthy V. (1998), Inventing Ruritania. The Imperialism of Imagination, New Hawen-London.

Hahn H. H. (2011), Niemcy a Wschód. Powrót do normalności – lecz co jest normalne?, [w:] H. H. Hahn, Stereotypy, tożsamość, konteksty. Studia nad polską i europejską historią, Poznań.

Hörisch J. (2010), Orzeł czy reszka. Poezja pieniądza, Kraków.

Janion M. (2007) Niesamowita słowiańszczyzna, Kraków.

Kopp K. (2013), Germany’s Wild East: Constructing Poland as Colonial Space, Ann Arbor.

Kopp K. (2014), ‘If Your Car Is Stolen, It Will Soon Be in Poland’: Criminal Representations of Poland and the Poles in German Fictional Film of the 1990s, [w:] Postcolonial Approaches to Eastern European Cinema: Portraying Neighbours on Screen, red. E. Mazierska, L. Kristensen, E. Naripea, London-New York.

Krasnodębski Z. (2005), Demokracja peryferii, Gdańsk.

Kundera M. (1984). Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej, „Zeszyty Literackie” nr 5.

Lubelski T. (1993), Cudze głosy, obce życie, „Kino” nr 11.

Marszałek R. (1994), Nie, „Kino” nr 1.

Montesquieu Ch. de (1979), Listy perskie, Warszawa.

Mückenberger Ch. (2004), Wizerunki sąsiada ze Wschodu – od Kulturfilmu czasów weimarskich do dokumentu NRD, [w:] Kino niemieckie w dialogu pokoleń i kultur, red. A. Gwóźdź, Kraków.

Sebald W. G. (2012), Wojna powietrzna i literatura: wykłady, Kraków.

Sloterdijk P. (2008), Krytyka cynicznego rozumu, Wrocław.

Staël de G. (1852), De L’Allemagne, Paris.

Suchsland R. (2014), Sehnsucht nach Erlösung, Artechock Filmmagazin, http://www.artechock.de/film/text/kritik/m/milchw.htm, 04.09.2014.

Szarota T. (1996), Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy, Warszawa.

Szkłowski W. B. (1986), Sztuka jako chwyt, [w:] Teoria badań literackich za granicą. Antologia, t. II, cz. III, red. S. Skwarczyńska, Kraków

Thompson E. (2007), The Surrogate Hegemon in Polish Postcolonial Discourse, Rice University, http://www.owlnet.rice.edu/~ethomp/The%20Surrogate%20Hegemon.pdf, 05.09.2014.

Wolff L. (1994), Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment, Stanford.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 143 PDF - 199

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015