„Zło jest banalne, dobro radykalne”

Main Article Content

Aleksandra Gimbut

Abstrakt

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Kino, polityka, interpretacja
Biogram autora

Aleksandra Gimbut, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Studentka II roku studiów II stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność reklama i promocja oraz I roku studiów II stopnia na kierunku politologia, specjalność reklama i promocja na WNPiD UAM. Przewodnicząca Centrum Inicjatyw Studenckich oraz koordynatorka projektu stażowego Brains Attack! w roku akademickim 2013/2014. Współautorka portalu o podróżach zwalizka.pl. Interesuje się tematyką związaną z marketingiem oraz reklamą.

Referencje

  1. Adler L. (2005), Śladami Hannah Arendt, Warszawa.
  2. Arendt H. (1998), Eichmann w Jerozolimie, Kraków.
  3. Arendt H. (2010), Kondycja ludzka, Warszawa.
  4. Desol Ch. (2003), Banalność zła, „Tygodnik Powszechny”, http://www2.tygodnik.com.pl/tp/2808/kraj05.php, 20.11.2014.
  5. Gutorow J. (2011), Czasem, jak rzadko świat, „Przegląd Polityczny”,
  6. nr. 109/110.
  7. Scholem G., Arendt H. (2011), Listy (fragmenty), „Przegląd Polityczny”,
  8. nr 109/110.