[1]
Chojnowska , K. i Sokolski, M. 2020. Ewolucja makiawelizmu jako konstruktu teoretycznego. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM. 22 (grudz. 2020), 141-156. DOI:https://doi.org/10.14746/r.2020.2.10.