[1]
Jankiewicz, Z. i Radzioch, J. 2020. Badanie poziomu makiawelizmu u osób w wieku 18–24 lata z zastosowaniem kwestionariusza Mach IV1. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM. 22 (grudz. 2020), 157-170. DOI:https://doi.org/10.14746/r.2020.2.11.