[1]
Jancz, J. 1. Miasto atraktycjne – miastem konkurencyjnym. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM. 11 (1), 39-51.