[1]
Wądołowski, M. 1. Postindustrialna tożsamość śląskiego miasta na przykładzie Siemianowic Śląskich. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM. 11 (1), 81-94.