[1]
Czywilis, D. i Niebylski, M. 1. Role of think tanks in context of public policies in Poland: casus of energy policy. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM. 11 (1), 121-133.