[1]
Różowicz, K. 1. Zielone zamówienia publiczne: instrument wspierania zrównoważonego rozwoju miast. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM. 11 (1), 147-160.