[1]
Goworek, K. 1. Elementy demokracji deliberacyjnej jako sposób na zwiększenie partycypacji obywateli w polskim życiu publicznym. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM. 11 (1), 161-178.