[1]
Domańska, M. 2018. Personalizacja polityki na poziomie lokalnym - badania w gminie Słubice. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM. 12 (paź. 2018), 201-218. DOI:https://doi.org/10.14746/r.2015.13.
.