[1]
Kusa, N. 1. Wystarczająco dobry układ polityczny. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM. 11 (1), 7-8.