[1]
Korycki, K. 2018. Spór między partiami politycznymi dotyczący metody podziału mandatów podczas prac nad projektem Kodeksu wyborczego. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM. 13 (paź. 2018), 61-80. DOI:https://doi.org/10.14746/r.2016.1.5.