[1]
Ozimek, M. 1. Reżyserka jako zawód urojony, czyli o podwójnej polityczności polskiego kina młodego pokolenia tworzonego przez kobiety. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM. 10 (1).