[1]
Szkudlarek, M. 1. Wydarzenia w Syrii i na Ukrainie jako przykład niepowodzenia współczesnych społecznych ruchów protestu. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM. 10 (1).