[1]
Szkudlarek, M. 1. Od Atatürka do Erdoğana – ewolucja roli religii w Turcji w okresie rządów AKP. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM. 9 (1).