[1]
Scheffs, Łukasz 2018. Lider polityczny w totalitarnym i demokratycznym systemie politycznym. Pozorna opozycja?. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM. 2 (paź. 2018), 131-140. DOI:https://doi.org/10.14746/r.2010.2.11.