[1]
Duda, K. 2018. E-voting jako forma demokracji bezpośredniej. Dotychczasowe doświadczenia i ich konsekwencje. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM. 4 (paź. 2018), 159-167. DOI:https://doi.org/10.14746/r.2011.4.14.