[1]
Kamprowski, R. 2018. Miejsce i rola kobiety w rodzinie na przestrzeni wieków. Od Antyku po I wojnę światową. Zarys problematyki. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM. 4 (paź. 2018), 33-41. DOI:https://doi.org/10.14746/r.2011.4.03.