[1]
Biały, F. i Jastrzębska, J. 1. Polityczność w literaturze i polityczność literatury. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM. 8 (1).