[1]
Szkudlarek, K. 1. Polek (R)ewolucje. Dyskurs feministyczny w Polsce po 1989 roku. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM. 8 (1).