[1]
Ksenicz, I. 1. Konflikt polsko-ukraiński 1943–1947 w polskiej historiografii i debacie politycznej. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM. 7 (1).