[1]
Jędrzejczak, P. 2018. Opozycyjnie o polskich mediach publicznych. Analiza publicystyki Jacka Żakowskiego (2005-2010). Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM. 3 (paź. 2018), 99-112. DOI:https://doi.org/10.14746/r.2011.3.06.