[1]
Jancz, J. 2018. Zygmunt Bauman o podróżach w zmieniającym świecie. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM. 5 (paź. 2018), 173-176. DOI:https://doi.org/10.14746/r.2012.5.11.