(1)
Gierasińska, D. Wiarygodność Wypowiedzi Władimira Putina Na Temat Relacji Rosyjsko-ukraińskich: Studium Corocznych Konferencji Prasowych. 10.14746/r 2020, 51-70.