(1)
Chojnowska , K.; Sokolski, M. Ewolucja Makiawelizmu Jako Konstruktu Teoretycznego. 10.14746/r 2020, 141-156.