(1)
Biały, F. Cięcie (epistemologiczne). 10.14746/r 2014, 7-10.