(1)
Różowicz, K. Zielone zamówienia Publiczne: Instrument Wspierania zrównoważonego Rozwoju Miast. 10.14746/r 1, 147-160.