(1)
Goworek, K. Elementy Demokracji Deliberacyjnej Jako sposób Na zwiększenie Partycypacji Obywateli W Polskim życiu Publicznym. 10.14746/r 1, 161-178.