(1)
Jancz, J. Zygmunt Bauman O podróżach W zmieniającym świecie. 10.14746/r 2018, 173-176.