Gierasińska, D. (2020). Wiarygodność wypowiedzi Władimira Putina na temat relacji rosyjsko-ukraińskich: studium corocznych konferencji prasowych. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (21), 51–70. https://doi.org/10.14746/r.2020.1.5