Radzioch, J. (2020). Charakterystyka zagrożeń jako element planu zarządzania kryzysowego gminy Dąbie. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (21), 101-116. https://doi.org/10.14746/r.2020.1.8