Wódczyński, P. (2020). Autowizerunek funkcjonariusza służby ochrony więziennictwa: studium przypadku Zakładu Karnego w Rawiczu. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (21), 129-148. https://doi.org/10.14746/r.2020.1.10