Chojnowska , K., & Sokolski, M. (2020). Ewolucja makiawelizmu jako konstruktu teoretycznego. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (22), 141-156. https://doi.org/10.14746/r.2020.2.10