Jankiewicz, Z., & Radzioch, J. (2020). Badanie poziomu makiawelizmu u osób w wieku 18–24 lata z zastosowaniem kwestionariusza Mach IV1. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (22), 157-170. https://doi.org/10.14746/r.2020.2.11