Biały, F. (2014). Cięcie (epistemologiczne). Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (10), 7-10. https://doi.org/10.14746/r.2014.2.1