Jancz, J. (1). Miasto atraktycjne – miastem konkurencyjnym. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (11), 39-51. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8132